KG-Gymnasterna är en av Helsingborgs äldsta gymnastikföreningar och riktar sig till hela familjen.

 

Vårt kansli finns på
Trädgårdsgatan 23.
Ingång via
Zalong Zander

 

Aktuellt:

På årsmötet den 3 januari beslutades att föreningen upphör att existera från och med den 1 januari 2017. För information om möjligheter att fortsätta med gymnastik ring 042 - 15 17 53.

 


 

 

Logo för KG-Gymnasterna
KG-Gymnasterna
c/o Zalong Zander
Trädgårdsgatan 23
252 24 Helsingborg
Tel: 042 - 28 40 20
kansli@kg-gymnasterna.se
www.kg-gymnasterna.se
Plusgiro: 20 12 98-7