KG-Gymnasterna 100 år

Året var 1914 och världshändelserna kulminerade på hösten. Första skottet föll i Sarajevo, första världskriget bröt ut och Sverige mobiliserade. Tidigare samma år hade Gustaf V hållit sitt borggårdstal och svenska folket hade fått motbok.

Den i sammanhanget till synes obetydliga händelsen att Kommunala Gymnastiken startade har gett upphov till en utveckling i vår kommun. Man kan förmoda att det var en strävan att  höja folkhälsan och motståndskraften inför en kristids strapatser, som bidrog till att sätta igång motionsgymnastik i kommunal regi.

Stadens myndigheter med Oscar Trapp i spetsen såg tillkomsten av en gymnastikorganisation som en betydelsefull åtgärd, och Oscar Trapp blev även den kommunala gymnastikens första ordförande. Föreningen startade med 200 gymnaster och man skall hålla i minnet att Helsingborg år 1914 bara hade 35 000 invånare. Det skull dröja ännu 25 år innan gymnastiken kom med stormsteg. Vid 50 års jubileet 1964 noterades 31 avdelningar och ca 1300 gymnaster och vid 60 års jubileet, 49 avdelningar och 2100 gymnaster.

Redan 1917 debuterade motionsgymnastiken i propagandauppvisning i redskapsgymnastik och från och till hade Kommunala Gymnastiken uppvisningstrupper. Det har också funnits många veteraner genom de olika tidsepokerna och många var de som satte sitt namn på pränt inom den kommunala gymnastiken och mottog flertalet utmärkelser.

Sedan Oskar Trapps dagar har också många ordföranden och eldsjälar passerat revy. I en värld där det under denna tid tillkommit flera olika träningsformer och gymnastikföreningar har dessa eldsjälar bidragit till att föreningen fortfarande finns kvar. Den Kommunala Gymnastiken, numera kallad KG-Gymnasterna, fyller 100 år 2014 och är i dag en förening med cirka 250 medlemmar med undertecknad som ordförande.

Med denna tillbakablick ställer vi frågan: Kan det finnas en bättre anledning att fira kommunala gymnastikens 100-års jubileum?

Lilian Zander

Uppdaterad: 2013-08-20

Logo för KG-Gymnasterna
KG-Gymnasterna
c/o Zalong Zander
Trädgårdsgatan 23
252 24 Helsingborg
Tel: 042 - 28 40 20
kansli@kg-gymnasterna.se
www.kg-gymnasterna.se